Council of the Baltic Sea States

Tillsammans med Flop-Flop Interactive tog vi fram den här varumärkesfilmen för Council of the Baltic Sea States. CBSS är en organsisination vars mål är att främja sammarbten i Östersjöregionen. Filmen skulle på ett tydligt sätt komunciera arbetet som CBSS gör.

Så att partners, beslutsfattare och almänheten snabbt får en övergripbar av CBSS arebte. Flip Flop producerade och skriwv manus filmen medans vi stod för Storyboard, Illustration & animation. Resultat blev en glimt av CBSS fantastika arbete i Östersjöregionen.