Decode

Förklarande film för forskningsprojektet Decode. Som undersöker hur man kan göra stadsplaneringen mer inkluderande och effektiv så att den gynnar alla i samhället.