Istaff

Vi fick uppgiften att skapa en film för iStaff Systems, en produkt som hjälper företag att optimera sitt arbete. Målet med filmen var att förklara produkten för potentiella användare. De visuella riktlinjerna var enkelhet med en känsla för teknologi.