Johan Rockström: Misson 2020

I det här projektet gick vi ihop med Stockholm Resilience Center, för att på ett enkelt och greppbart sätt förklara hur vi kan arbeta tillsammans för att bromsa vår negativa miljöpåverkan. Det kan inte ha undgått någon att vår jord, och allt som lever här står inför en mängd utmaningar. I den här filmen får vi se Johan Rockström från Stockholm Resilience Center prata om de miljöhot vår planet står inför just nu, samt hur vi kan bromsa den negativa kurvan.

Även om det ibland verkar hopplöst finns det flera möjligheter för oss att skapa en stabil och motståndskraftig planet som kan stödja mänskligheten under många år framöver. För det behöver vi halvera utsläppen, samt minska människans ekologiska fotavtryck vart tionde år fram till 2050 för att vi ska ha en chans att inte hamna i ett oåterkalleligt tillstånd för vår planet. Detta är fullt görbart men vi måste börja idag!