Praktikertjänst

2016 gjorde vi en visionsfilm tillsammans med praktikertjänst – Sveriges största vårdkoncern.
Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård, hälso- och sjukvård i Sverige. Med en unik affärsmodell bestående av mer än 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i hela landet.

Som vårdutövare hos praktikertjänst får du allt stöd du behöver så att just du kan fokusera på de viktigaste: patienterna. Då praktikertjänst ägs och drivs av de som utför vården, är det även Sveriges största koncern med de mest nöjda patienterna i landet, något vi ansåg viktigt att lyfta fram i den här korta filmen.