STC: Pilgrims

Tillsammans med STC-Saudi Telecom Company har vi tagit fram en serie kreativa informationsfilmer för att på ett enkelt sätt förmedla STC, samt deras arbete med att göra den heliga pilgrimsfärden till Mecka så smidig som möjligt, i en modern och ny värld.

För det här projektet arbetade vi fram Storyborads, illustrationer och animationer till alla tre filmer. Allt för att passa en redan existerande grafisk profil.