Sunet

Vad är egentligen Sunet? Genom den här animerade kortfilmen ville vi på synopsis hjälpa Sunet att sprida information kring sin verksamhet på ett enkelt och greppbart sätt. Sunets unika datanät och tjänster möjliggör en nationell och global samverkan för Svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.

Sunet är datornätverket som skapar en infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på Universitet, högskolor, forskningscenter och andra anslutna organisationer i hela Sverige. Den gemensamma organisationen bildar ett nät för forskning och utbildning, där varje institution själva kan skräddarsy dess funktioner.